Εγγραφή

Εγγραφή

Ποιος μπορεί να γίνει Μέλος;

Γιατί να γίνω Τακτικό Μέλος;

Δικαιολογητικά Eγγραφής

Πανελλήνιος Σύλλογος Sensory & Messy Play

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Ανδρέα Χανδρινού 9,
Κάτω Τούμπα, 54454, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2313252106
E-mail: info@aosmp.gr