Το Sensory & Messy Play ως Μέσο Παρέμβασης

Το Sensory & Messy Play ως Μέσο Παρέμβασης

Το Sensory & Messy Play ως μέσο παρέμβασης ανταποκρίνεται ως εξής:

Α) Ψυχολόγοι

 • Διαχείριση Άγχους
 • Διαχείριση Φοβιών
 • Διαχείριση Συμπεριφορών (π.χ. επιθετικότητα)
 • Ζητήματα Διατροφής
 • Κοινωνικές Δεξιότητες
 • Ενδυνάμωση
 • Ενίσχυση Αυτοπεποίθησης
 • Ανάπτυξη Στρατηγικών Μνήμης και Προσοχής
 • Ενίσχυση Δεσμού (Βonding)
 • Ψυχοεκπαίδευση

Β) Εργοθεραπευτές

 • Λεπτή Κινητικότητα
 • Αδρή Κινητικότητα
 • Οπτικινητικός Συντονισμός
 • Οπτικοχωρική Αντίληψη
 • Αισθητηριακή Ανάπτυξη/Ολοκλήρωση
 • Εκτελεστικές Λειτουργίες
 • Κοινωνικές Δεξιότητες
 • Μνήμη

Γ) Λογοθεραπευτές

 • Λόγος (αντιληπτικός & εκφραστικός)
 • Ομιλία
 • Επικοινωνία (λεκτική & μη λεκτική)
 • Φώνηση
 • Ροή
 • Μνήμη

Δ) Ειδικοί Παιδαγωγοί

 • Γενικές Μαθησιακές Δυσκολίες
 • Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (Δυσλεξία, Δυσορθογραφία, Δυσγραφία, Δυσαριθμησία, Δυσπραξία).
 • Σύνδρομο Ελλειμματική Προσοχής ή/και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ/Υ)
 • Διάσπαση Προσοχής
 • Αυτισμός και Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές
 • Εγκεφαλική Βλάβη και Νευρολογικής Φύσης Προβλήματα
 • Αναπτυξιακή Καθυστέρηση
 • Ψυχοσυναισθηματική Ανωριμότητα
 • Διαταραχές Όρασης & Ακοής
 • Διαχείριση Συμπεριφορών
 • Κοινωνικό-Πολιτισμική Υστέρηση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Sensory & Messy Play αποτελεί ένα εργαλείο που εντάσσεται στο πλαίσιο παρέμβασης του κάθε επαγγελματία-ειδικού, δεν αποτελεί ανεξάρτητο μέρος αυτής, αποτελώντας έτσι αναπόσπαστο κομμάτι του ήδη θεωρητικού καταρτισμένου πλαισίου του κάθε επαγγελματία-ειδικού, καθιστώντας το υπόβαθρο του επαγγελματία-ειδικού αναγκαίο για την ενσωμάτωση αυτής της μεθόδου στην κλινική του πράξη.

Πανελλήνιος Σύλλογος Sensory & Messy Play

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Ανδρέα Χανδρινού 9,
Κάτω Τούμπα, 54454, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2313252106
E-mail: info@aosmp.gr