Διοικητικά Μέλη

Διοικητικά Μέλη
ΑΛΕΞΙΑ ΣΤΑΘΑΚΗ - Πρόεδρος + -
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ - Αντιπρόεδρος + -
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - Ταμίας + -
ΑΡΤΕΜΙΣ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ - Γραμματέας + -
ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΜΠΑΤΖΙΟΥ - Μέλος + -

Πανελλήνιος Σύλλογος Sensory & Messy Play

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Ανδρέα Χανδρινού 9,
Κάτω Τούμπα, 54454, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2313252106
E-mail: info@aosmp.gr