Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Sensory & Messy Play

Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Sensory & Messy Play

Το Πρώτο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Sensory & Messy Play από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Sensory & Messy Play αποτελεί ένα πρόγραμμα καθαρά βιωματικό και πρακτικό.

Η εκπαίδευση αυτή αγκαλιάζει τις βασικές αρχές της ανθρωπιστικής ψυχολογίας, και ειδικότερα αυτή της Virginia Axline, η οποία διατύπωσε και τις βασικές παραδοχές του γνήσιου Messy Play, του Carl Rogers με την προσωποκεντρική προσέγγισή του, και του Michael White με την αφηγηματική ψυχοθεραπευτική του προσέγγιση, τονίζοντας ότι «ο άνθρωπος είναι ο άνθρωπος και το πρόβλημα είναι το πρόβλημα», διαχωρίζοντας τα προβλήματα από το «είναι» του ανθρώπου. Επιπλέον, αναγνωρίζει τη συνεισφορά και άλλων θεωρητικών του 20ου αιώνα, οι οποίοι συνέβαλαν στον δρόμο προς τη παιδοψυχολογία και την είσοδό μας στον μαγικό κόσμο των παιδιών, όπως ο John Bowlby, o Urie Bronfenbrenner, ο Donald Winnicott, ο οποίος αναφέρει ότι «δεν υπάρχει το ιδανικό περιβάλλον» κ.ά.

Το περιεχόμενο του προγράμματος εμπλουτίζεται από ευκαιρίες για δημιουργικότητα, μέσω διαφόρων φυσικών υλικών, όπως είναι ο φυσικός πηλός, τα χρώματα κιμωλίας, το νερό, το oobleck κ.ά.

Θα σας δοθεί η δυνατότητα να εξερευνήσετε τρόπους ενσωμάτωσης του παιδιού, ως το κέντρο του κοινωνικού συστήματος, στο κέντρο του κοινωνικού συστήματος όπου και ανήκει, όπου και περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων το σχολείο, η οικογένεια κ.ά.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Sensory & Messy Play

Πανελλήνιος Σύλλογος Sensory & Messy Play

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Ανδρέα Χανδρινού 9,
Κάτω Τούμπα, 54454, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2313252106
E-mail: info@aosmp.gr