Επαγγελματικά

Επαγγελματικά

Το Sensory & Messy Play ως Μέσο Πρόληψης

Το Sensory & Messy Play ως Μέσο Παρέμβασης

Δεοντολογία

Θέσεις Εργασίας

Πανελλήνιος Σύλλογος Sensory & Messy Play

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Ανδρέα Χανδρινού 9,
Κάτω Τούμπα, 54454, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2313252106
E-mail: info@aosmp.gr