Ο Σύλλογος

Ο Σύλλογος

Καταστατικό

Ιδρυτικά Μέλη

Διοικητικά Μέλη

Επίτιμα Μέλη

Φωτογραφίες

Πανελλήνιος Σύλλογος Sensory & Messy Play

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Ανδρέα Χανδρινού 9,
Κάτω Τούμπα, 54454, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2313252106
E-mail: info@aosmp.gr