Τί είναι το Oobleck και γιατί είναι σημαντικό να το διαδώσουμε στον κόσμο;

Τί είναι το Oobleck και γιατί είναι σημαντικό να το διαδώσουμε στον κόσμο;

Πανελλήνιος Σύλλογος Sensory & Messy Play

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Ανδρέα Χανδρινού 9,
Κάτω Τούμπα, 54454, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2313252106
E-mail: info@aosmp.gr